Резолюция круглого стола в ИнАУ

Резолюція круглого столу «Шляхи консолідації громадськості та державних органів у подоланні негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Інтернету»

 

Учасники круглого столу,

 

УСВІДОМЛЮЮЧИ затребуваність переважною частиною українського суспільства ідей запровадження заходів з очищення вітчизняного сегменту Інтернету від наповнення, що порушує права людини, в тому числі дітей, перш за все від дитячої порнографії, а також проявів расової та національної нетерпимості, тероризму;

ВИЗНАЮЧИ складний характер впливу інформатизації та розвитку Інтернету на українське суспільство, який полягає як в прогресивних процесах інтеграції у глобальний інформаційний простір, прискорення інформаційного обміну між громадянами України та громадянами інших країн світу, реалізації прав і свобод громадян тощо, так і в появі нових загроз, порушенні прав людини, руйнуванню традиційних етичних норм суспільства;

КОНСТАТУЮЧИ недостатню обізнаність громадян України про ризики, які спричиняє несвідоме користування Інтернетом, особливо дітьми, через недостатню кількість загальнонаціональних та регіональних освітніх та інформаційно-просвітницьких програм стосовно правил поведінки в Мережі,

 

ПРОПОНУЮТЬ:

Консолідація зусиль

(завдання всіх учасників інтернет-ринку України)

Визначити, що найкращий шлях забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України в інформаційній сфері та у сфері захисту суспільної моралі – це шлях консолідації зусиль громадських організацій, державних органів та бізнес-компаній, які працюють на інтернет-ринку України, з долученням до цієї справи широкого загалу вітчизняних користувачів Інтернету. З цією метою учасники круглого столу звертають увагу тих державних інституцій, які мають відношення до регулювання в інтернет-сфері, а також кампаній приватного сектору, які є постачальниками послуг, на необхідність широкого долучення до роботи в громадських радах при державних інституціях представників профільних професійних та громадських організацій, фахівців від бізнес-компаній, що працюють на інтернет-ринку України, а також представників інтернет-громадськості, а також на необхідність формування внутрішніх корпоративних норм та правил бізнес-структур, які зменшуватимуть ризик порушення прав людини та нанесення шкоди традиційним нормам суспільної моралі.

 

Практичні заходи по цьому пункту

1.       Організаційному комітету Круглого столу підготувати листи з цією резолюцією та направити їх до

- Президента України;

- Голови Верховної Ради України;

- Прем’єр Міністра України;

- Голів комітетів Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань культури і духовності, з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, з питань транспорту і зв'язку;

- Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

- Міністрів внутрішніх справ, культури і туризму, транспорту та зв’язку, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки України;

- Голови Національної комісії з питань регулювання зв’язку України;

- Голови Національної комісії з питань захисту суспільної моралі.

2.       Інтернет Асоціації України запропонувати і в разі узгодження підписати меморандуми про співробітництво у подоланні негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Інтернету з відповідними  структурами міністерств внутрішніх справ, транспорту та зв’язку, освіти та науки України, а також з Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

3.       Всім учасникам Круглого столу сприяти підписанню меморандумів між державними органами, громадськими організаціями та представниками бізнесу про конкретні шляхи співробітництва у справі боротьбі з інтернет-злочинністю, а також колективних договорів з цього приводу між всіма зацікавленими громадськими, державними та комерційними організаціями.

4.       Інтернет Асоціації України вивчити шляхи співробітництва з професійними організаціями та іншими учасниками ринку інтернет-реклами на предмет координації зусиль у справі боротьби з порушенням прав людини, вимог загальновизнаних етичних норм у рекламній продукції, яка розповсюджується в Інтернеті.

 

Законодавча сфера (завдання Робочої групи з питань законодавства у інтернет-середовищі)

З урахуванням стратегічного курсу української держави на інтеграцію з Європейським союзом, поступового наближення українського законодавства до європейських зразків, а також орієнтації переважної частини населення та громадськості України на європейські цінності, ширше застосовувати практику регулювання інтернет-середовища та засоби подолання негативних явищ у Мережі, прийняту в Європейському Союзі.

Рекомендувати відповідним органам держави та громадськості, які зайняті розробкою законодавчого врегулювання у сфері Інтернету, професійним організаціям постачальників послуг, глибше вивчати європейський досвід та враховувати його у законотворчості та розробці регуляторних актів. На цих засадах також сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази в сфері кіберзлочинності, виявлення та покарання злочинів, скоєних за допомогою комп’ютера.

 

Практичні заходи по цьому пункту

1.     Організаційному комітету Круглого столу підготувати та надати вітчизняним інтернет-провайдерам документи Ради Європи щодо європейського досвіду регулювання в сфері Інтернету, а саме «Рекомендації з кооперації між правоохоронними органами та інтернет-сервіс-провайдерами у боротьбі зі злочинами в Інтернеті», Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини по боротьбі із торгівлею дітьми, дитячою проституцією та порнографією, Конвенцію про кіберзлочинність, Конвенцію Ради Європи проти сексуальної експлуатації дітей та розбещення неповнолітніх, Стокгольмський План дій по боротьбі із комерційної сексуальною експлуатацією дітей, Директиву 2000/31/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи від 8 червня 2000 року «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, в тому числі й електронної комерції, на внутрішньому ринку» (Директива про електронну комерцію), звернувши особливу увагу на п.п 40, 45, 46 преамбули та статті 12-15 Директиви.

2.     Створити Робочу групу з питань законодавства в інтернет-середовищі за участю представників відповідних міністерств і відомств, громадських організацій та бізнесу у сфері Інтернету для розробки й удосконалення відповідних законопроектів та інших правових актів. ІнАУ надіслати листи відповідним державним органам, громадським організаціям та найбільшим інтернет-провайдерам з пропозицією створити Робочу групу та провести її перше засідання не пізніше 15 січня 2009 року. Запропонувати відповідним державним органам всю законодавчу роботу у сфері Інтернету здійснювати у взаємодії з цією робочою групою. 

3.     Запропонувати Робочій групі, після її створення, серед іншого розробити процедуру легітимізації блокування провайдерами інтернет-ресурсів, в яких є порушення вимог українського законодавства.

 

Залучення інтернет-користувачів (завдання Організації громадського контролю за моральністю в Інтернеті)

Вважати за доцільне одночасне використання у справі подолання негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Інтернету як офіційних державних засобів та установ, так і широкої ініціативи громадськості. Враховуючи обмеженість ресурсів відповідних державних органів у порівнянні з гігантським обсягом інформації, яка циркулює в мережі Інтернет та потребує оцінки з огляду на порушення в ній загальновизнаних етичних норм, активно залучати до вирішення цих завдань широкий загал інтернет-користувачів. 

Практичні заходи по цьому пункту

1.     Створити Організацію громадського контролю за моральністю на порушенням прав людини в Інтернеті, яка б існувала переважно на волонтерських засадах. ІнАУ надіслати листи відповідним громадським організаціям, державним органам та найбільшим інтернет-провайдерам з пропозицією заснування та забезпечення функціонування цієї Організації.

2.     Доручити Інтернет Асоціації України розробити проект регламенту суспільної взаємодії учасників інтернет-ринку з урахуванням світового досвіду.

3.     Рекомендувати Організації громадського контролю (після ії створення) організувати постійно діючу гарячу лінію (електронна пошта, а згодом при наявності відповідного спонсорського чи іншого фінансування – телефонна лінія) щодо інформування інтернет-провайдерів про помічені користувачами Інтернету факти порушень в інформаційній сфері. Використати досвід Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» зі створення, підтримки та фінансування такої гарячої лінії.

4.     Організації громадського контролю розробити систему стимулювання інтернет-користувачів, які активно сприяють справі безпеки в Інтернеті, та рекомендувати її впровадження учасникам ринку.

5.     Організації громадського контролю сприяти створенню Зони довіри в українському сегменті Інтернету у вигляді системи добровільної сертифікації інтернет-ресурсів на предмет відсутності на них порушень інформаційного законодавства з наступною реєстрацією їх в Державному комітеті інформатизації України. Розробити відповідну систему стимулювання доступу до таких ресурсів. Звернутися до Державного комітету інформатизації України з проханням сформувати державний реєстр таких ресурсів.

6.     Організації громадського контролю сприяти розробці системи оцінювання веб-сторінок на предмет їх відповідності вимогам суспільної моралі («зелена» та «червона» кнопки).

 

Інформування інтернет-користувачів

Визнати, що одним з найбільш ефективних шляхів попередження порушень у інформаційній сфері є інформування користувачів Інтернету щодо їх обов'язків та вимог законодавства в інформаційній сфері. Учасникам круглого столу сприяти проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення обізнаності громадян України про ризики та загрози, пов’язані з використанням мережі Інтернет, явища кіберзлочинності, та пояснення правил поведінки неповнолітніх в мережі Інтернет, популяризацію законодавства у  сфері захисту суспільної моралі.

Практичні заходи по цьому пункту

1.       Доручити ІнАУ розробити рекомендації для інтернет-провайдерів по інформуванню користувачів Інтернету у вигляді порядку надання послуг, а також інших необхідних документів інформативного характеру; рекомендувати провайдерам розмістити документи інформативного характеру на своїх веб-сторінках.

2.       Рекомендувати присутнім на круглому столі громадським організаціям ініціювати звернення до власників та адміністрацій популярних інтернет-ресурсів про сприяння виготовленню та розміщенню на цих ресурсах матеріалів з інформування відвідувачів про безпечні шляхи користування Мережею.

3.       Доручити ІнАУ ініціювати звернення від імені учасників Круглого столу до міністерства науки та освіти України, а також до Громадської ради при цьому міністерстві (у разі її створення) з пропозицією про включення освітніх матеріалів стосовно безпеки дітей в мережі Інтернет в існуючі шкільні освітні програми для дітей віком від 7 до 14 років, а також в програми для навчання та підвищення кваліфікації вчителів, з урахуванням рішень Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

4.       Розробити етичний кодекс постачальників інтернет-послуг і працювати з  відповідними бізнес-компаніями в цій сфері щодо добровільного прийняття кодексу як норми роботи в інтернет-просторі.

 

Комплекс заходів щодо проведення в Україні Дня безпечнішого Інтернету 10 лютого 2009 року.

Вважати, що заходи в рамках Всесвітнього Дня безпечнішого Інтернету є дуже корисним механізмом виконання завдань подолання негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Мережі. Рекомендувати учасникам круглого столу докласти зусиль для повноцінного відзначення цього дня в Україні.

Практичні заходи по цьому пункту

1.     Запропонувати Державному комітету інформатизації України відповідно до звернення до цього комітету Голови Представництва Європейської Комісії в Україні Дірка Шюбеля провести робочу нараду з питання створення Організаційного комітету з проведення Дня безпечнішого Інтернету в Україні.

2.     Громадським організаціям рекомендувати проведення напередодні та під час Дня безпечнішого Інтернету конференцій, семінарів та круглих столів за участю представників держави та інтернет-ринку. Напередодні Дня безпечного Інтернету провести інформаційну кампанію щодо шляхів захисту від небезпечного контенту, що порушує вимоги законодавства у сфері захисту суспільної моралі, комп’ютерних вірусів, спаму, нецільового використання Мережі.

3.     Запропонувати Організаційному комітету з проведення Дня безпечнішого Інтернету (в разі його створення) підготувати електронний бюлетень до Дня безпечнішого Інтернету.

4.     Вітати проведення тренінгів учасниками ринку з безпечного користування Інтернетом для вчителів та волонтерів, а також спеціальних програм підготовки працівників правоохоронних органів щодо особливостей роботи в інтернет-середовищі.

5.     Запропонувати до Дня безпечнішого Інтернету провести місячник з інформування про продукти для безпечної роботи в Мережі з маркетингово-просвітницькою метою. Широко інформувати про ці заходи інтернет-громадськість з залученням перш за все електронних ЗМІ, а також інших медіа-ресурсів.

 

Сторони, які підписали дану резолюцію:

Ярослав Ажнюк, Голова правління громадської організації «Інтернет ініціативи»

Ігнат Бережний, Директор Асоціації музичної індустрії України

Марина Бондарчук, Журналіст

Вадим Гарбуз, Член Правління Інтернет Асоціації України

Маріана Євсюкова, Координатор молодіжної секції Всеукраїнської Мережі з протидії сексуальній експлуатації дітей, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна»

Віталій Зубок, Заступник директора Інформаційного центра ElVisti

Кортні Зукоскі, Менеджер освітніх програм компанії «Майкрософт Україна»

Ярина Ключковська, Директор з корпоративних комунікацій компанії «Майкрософт Україна»

Олексій Коженкін, Виконавчий директор асоціації «ІТ України»

Василь Костицький, Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

Катерина Левченко, Радник Міністра внутрішніх справ України, Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна», Координатор Всеукраїнської Мережі з протидії сексуальній експлуатації дітей

Олександр Ольшанський, Член Правління Інтернет Асоціації України

Оксана Панчук, Заступник директора Американської торгової палати в Україні

Руслан Пахомов, Старший оперуповноважений у особливо важливих справах департаменту МВС по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми

Валерій Пекар, Голова комісії УСПП з питань Телекомунікацій

Юрій Пероганич, Генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України

Іван Пєтухов, Член Правління УСПП, Голова комісії з питань науки та технологій

Ігор Пігарєв, Заступник начальника організаційно-аналітичного управління Національної комісі з питань регулювання зв’язку України

Тетяна Попова, Голова Правління Інтернет Асоціації України, Голова Громадської ради при Державному комітеті інформатизації України

Ігор Рубан, Голова Державного комітету інформатизації України

Андрій Сучик, адвокат, старший консультант компанії Ernst & Young

Ольга Швед – представник організації ECPAT (Припинимо дитячу проституцію, дитячу порнографію та торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації) в країнах СНД

 

Слухати аудіо запис круглого столу

 

 

 

 

Twitter
SocButtons v1.5

Добавить комментарий

Обращайтесь к посетителям сайта так, как вы хотите чтобы они обращались к вам

Допрос

Ваш провайдер?

Воля - 11.7%
Укртелеком - 22.1%
Киевстар - 12.7%
Фринет O3 - 3.1%
Датагруп - 3.2%
Триолан - 5.7%
Вега - 2.9%
Тенет - 1.4%
Airbites - 1.7%
Фрегат - 1.9%
Билинк - 0.8%
Ланет - 2.3%
Другой - 18.8%
Кто здесь? - 11.9%

Количество голосов: 17826
Голосование в этом опросе окончено Включено: 15 Дек 2021 - 00:00
Вы здесь: Главная Пресса Резолюция круглого стола в ИнАУ