Телекоммуникационные услуги станут доступней ?

Верховная Рада Украины 28 ноября 2006 года приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" (относительно перечня общедоступных телекоммуникационных услуг). Как передает УНИАН, «за» данный закон проголосовали 404 народных депутата из 442, зарегистрированных в зале.

При принятии документа депутаты учли поправку профильного комитета.
Закон (регистрационный номер 2296) предусматривает приведение отдельных положений Закона "О телекоммуникациях" в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза. В частности, в нем определяются правовые принципы доступа потребителей к общедоступной телекоммуникационной услуге, требования относительно универсального доступа к такой услуге. Целью принятия данного документа является гармонизация украинского законодательства с законодательством Европейского Союза. 

 

Источник: Деловая неделя

 

<p" align="right" />

Проект

<p" align="right" />вноситься народними <p" align="right" />депутатами України: <p" align="right" />Чукмасовим С.О.,  <p" align="right" />

Чудновським В.О.

<p" align="right" /> <p" align="right" /> <p" align="center" /> <p" align="center" />

ЗАКОН УКРАЇНИ

  <p" align="center" />  <p" align="center" />Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" <p" align="center" />

(щодо переліку загальнодоступних телекомунікаційних послуг)

 

<p" /> <p" />

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

<p" /> 

I. Внести до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155)

( Із змінами, внесеними згідно із Законами:

N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 48, ст.526

<p" />N 2119-IV ( 2119-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N  2, ст.34 <p" />N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 <p" />N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 <p" />N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116 <p" />N 3317-IV ( 3317-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155 <p" />N 3375-IV ( 3375-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.186 N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.188 )

<p" />

такі зміни:

<p" /> <p" />

1) Статтю 62 викласти у такій редакції:

<p" align="center" /> <p" />

«Стаття 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги

<p" />1. До загальнодоступних телекомунікаційних послуг відносяться: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв’язку за допомогою таксофонів. Зазначені послуги можуть надаватися з використанням технологій проводового або безпроводового доступу.

2. Дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку не відносяться до загальнодоступних телекомунікаційних послуг».

 

2) Статтю 63 доповнити новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

<p" />

«4. Держава гарантує універсальне обслуговування – забезпечення універсального доступу споживачів до телекомунікаційних мереж загального користування та отримання загальнодоступних телекомунікаційних послуг нормованої якості, за регульованими державою тарифами.

<p" />5. Універсальний доступ повинен відповідати таким вимогам: <p" />

1) забезпечення за вимогою споживача з’єднання його кінцевого обладнання з телекомунікаційними мережами загального користування за регульованими державою тарифами; <p" />

2) телекомунікаційні мережі загального користування, до яких підключається кінцеве обладнання споживачів, повинні забезпечувати підтримання голосової телефонії (здійснення й одержання зонових, міжміських, міжнародних дзвінків), факсимільний зв'язок, передачу даних на рівні, достатньому для доступу споживачів до мережі Інтернет;

3) при забезпеченні універсального доступу вартість підключення до телекомунікаційної мережі загального користування не залежить від технології доступу або способу підключення»; <p" />

 

II. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.

 

<p" /> <p" /> <p" />

Голова Верховної Ради України                                      Мороз О.О.

 

<p" />

Пояснювальна записка

  <p" /> <p" />до проекту Закону України  про внесення змін <p" />до Закону України “Про телекомунікації”   <p" />(щодо переліку загальнодоступних телекомунікаційних послуг) <p" />  <p" />

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В 2002 році відбулось суттєве оновлення регуляторних рамок законодавства Європейського Союзу у сфері телекомунікацій.

Зокрема було прийнято цілу низку законодавчих актів (директив) метою яких є: сприяння конкуренції на телекомунікаційному ринку; покращення функціонування внутрішніх ринків; гарантування забезпечення основних прав користувачів, що не забезпечені ринковими силами.

Так, зокрема, було прийнято Директиву 2002/22/ЄС Європейського парламенту та Ради „Про загальнодоступні послуги”.

На виконання ст. 72 Закону України „Про телекомунікації”, п.13.1 Програми інтеграції України до Європейського Союзу, що схвалена Указом Президента України №1072/2000 від 14.09.2000 р. (телекомунікації та поштовий зв’язок), Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року N 2238 "Про Концепцію розвитку зв'язку України до 2010 року" з метою гармонізації нормативно-правових актів України в галузі зв'язку, які забезпечать ефективне функціонування системи правового регулювання в галузі, захист прав споживачів та операторів пропонується скорегувати перелік загальнодоступних послуг, що містяться у ст. 62 Закону України „Про телекомунікації” з урахуванням вказаної Директиви, якою зокрема передбачено, що надання загальнодоступних послуг може забезпечуватись будь-якими технічними засобами, в тому числі радіозв’язком. Тому неоднакове положення операторів фіксованого та рухомого зв’язку, що на даний час встановлено у ст. 62 Закону України „Про телекомунікації” не відповідає дотриманню конкурентних засад на ринку телекомунікацій України.

Необхідність внесення змін до ст. 62 Закону України „Про телекомунікації” обґрунтовується також наступним:

Відповідно до ст. 64 Закону України „Про телекомунікації” основною метою розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг є надання громадянам України, за регульованими державою тарифами, можливості задовольняти власні потреби в телекомунікаційних послугах.

Тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги регулюються Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 05.05.2006 №258 „Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги” Відповідно до цього рішення, оператори фіксованого зв’язку не мають право знижувати тарифи на вказані послуги більше, ніж на 40 відсотків, що прямо суперечить меті розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

Слід зауважити також на те, що на телекомунікаційному ринку спостерігається постійне зниження тарифів на послуги рухомого (мобільного) зв’язку.

За таких умов, більш вигідними та доступними для споживачів становляться послуги саме рухомого (мобільного) зв’язку.

Тому, без внесення відповідних змін до ст. 62 Закону України „Про телекомунікації” щодо виключення з переліку загальнодоступних послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, неможливий подальший розвиток фіксованого зв’язку, а також дотримання конкурентних умов, оскільки оператори фіксованого зв’язку опинились в умовах, коли вони не можуть конкурувати з операторами рухомого (мобільного) зв’язку на вказаних ринках.

 

<p" /> <p" />

ІІ. Цілі та завдання прийняття акта

<p" /> <p" />Ціллю прийняття вказаного акту є гармонізація українського законодавства з законодавством Європейського Союзу, виконання ст. 1 Конституції України, відповідно до якої Україна є соціальною державою.  <p" />

Також прийняття акту забезпечить рівні умови для усіх операторів зв’язку: операторів, що надають послуги фіксованого зв’язку, а також операторів, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку.

<p" />

 

<p" />ІІІ. Загальна характеристика та основні положення проекту <p" />

 

<p" />Даний законопроект вносить зміни до ст. 62 Закону України “Про телекомунікації”, шляхом: <p" />

- виключення з переліку загальнодоступних послуг фіксованого міжміського та міжнародного телефонного зв’язку; <p" />

 - включення до переліку загальнодоступних послуг підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж загального користування (універсальний доступ). <p" />

Також у новій редакції ст.62 Закону України „Про  телекомунікації” передбачається, що загальнодоступні послуги можуть надаватися з використанням технологій проводового або безпроводового доступу, а дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку не відносяться до загальнодоступних телекомунікаційних послуг. <p" />Стаття 63 Закону України “Про телекомунікації” доповнюється двома новими частинами, у яких встановлюються вимоги до універсального доступу та гарантії держави  щодо забезпечення споживачам універсального доступу до телекомунікаційних послуг. <p" align="center" />

 

<p" align="center" />ІV. Фінансово-економічне обґрунтування <p" align="center" />  <p" />Реалізація законопроекту не потребує додаткових бюджетних витрат.  <p" align="center" />

 

V. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту <p" align="center" />  <p" />Очікуваними результатами прийняття даного законопроекту є: <p" />

1)  наближення законодавства України до європейських стандартів у сфері телекомунікацій; <p" />

2) розвиток телекомунікаційних мереж; <p" />

3) розвиток конкуренції на ринку телекомунікацій, зниження цін на телекомунікаційні послуги, підвищенню їхньої якості, впровадженню в Україні нових технологій та послуг телекомунікацій.

Twitter
SocButtons v1.5

Добавить комментарий

Обращайтесь к посетителям сайта так, как вы хотите чтобы они обращались к вам

Допрос

Ваш провайдер?

Воля - 11.7%
Укртелеком - 22.1%
Киевстар - 12.7%
Фринет O3 - 3.1%
Датагруп - 3.2%
Триолан - 5.7%
Вега - 2.9%
Тенет - 1.4%
Airbites - 1.7%
Фрегат - 1.9%
Билинк - 0.8%
Ланет - 2.3%
Другой - 18.8%
Кто здесь? - 11.9%

Количество голосов: 17826
Голосование в этом опросе окончено Включено: 15 Дек 2021 - 00:00
Вы здесь: Главная Пресса Телекоммуникационные услуги станут доступней ?