Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

"Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій"

З метою створення належних умов для прискорення економічного
та соціального розвитку України, суттєвого поліпшення умов життя
людей, забезпечення відкритості і прозорості функціонування
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері
п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що розвиток в Україні інформаційного
суспільства та впровадження новітніх інформаційних технологій в
усіх сферах суспільного життя, діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування є одним із пріоритетних
напрямів державної політики.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) протягом 2005-2006 років:

розроблення із залученням представників наукових установ та
організацій, відповідних громадських організацій, підприємців
Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні та плану дій щодо її реалізації, передбачивши, зокрема,
заходи, спрямовані на зміцнення кадрового та наукового потенціалу,
стимулювання детінізації діяльності у сфері розвитку інформаційних
технологій, удосконалення системи освіти;

організацію роботи з надання юридичним та фізичним особам
адміністративних послуг на основі використання електронної
інформаційної системи "Електронний уряд";

удосконалення нормативно-правової бази з питань розроблення
та впровадження новітніх інформаційних технологій та адаптацію
законодавства України з цих питань до законодавства Європейського
Союзу, зокрема, шляхом:

- підготовки законопроекту щодо внесення відповідних змін до
Національної програми інформатизації стосовно визначення
стратегічних напрямів розвитку інформаційного суспільства і
вдосконалення механізмів реалізації державної політики у цій
сфері;

- підготовки проектів нормативно-правових актів з питань
впровадження електронного документообігу, здійснення
експортно-імпортних операцій, сертифікаційних процедур з
використанням електронного цифрового підпису, захисту авторських
прав у сфері інформаційних технологій;

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері інформаційних
технологій, підвищення ефективності системи надання інформаційних
послуг;

сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері
інформаційних технологій, зокрема розроблення програмного
забезпечення та виробництва комп'ютерної техніки, експортно
орієнтованих виробництв шляхом створення бізнес-інкубаторів,
технополісів, центрів високих інформаційних технологій,
оптимізації митного та податкового законодавства;

спрощення порядку державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності, які діють у інформаційній сфері,
подання ними звітності про свою діяльність, створення умов для
митного оформлення товарів, впровадження системи приймання та
видачі відповідних документів із використанням глобальної
інформаційної мережі Інтернет та електронного цифрового підпису;

вжиття заходів до створення загальнодержавних інформаційних
систем, насамперед з питань охорони здоров'я, освіти, науки,
культури, довкілля;

істотне підвищення рівня доступу населення до державних
інформаційних ресурсів та систем надання послуг через глобальну
інформаційну мережу Інтернет;


розроблення та впровадження національних стандартів з питань
криптографічного захисту інформації та електронного цифрового
підпису;

утворення (визначення) у складі Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій структурних підрозділів, відповідальних за
розвиток та впровадження на відповідних територіях новітніх
інформаційних технологій, зокрема систем електронного
документообігу, надання юридичним та фізичним особам
адміністративних та інших послуг з використанням глобальної
інформаційної мережі Інтернет;

2) до 2010 року:

вжиття заходів до дальшого розвитку Національної системи
конфіденційного зв'язку та її використання для організації єдиної
системи інформаційного обміну між органами державної влади та
органами місцевого самоврядування;

розроблення нормативно-правових актів та здійснення
відповідних першочергових заходів, спрямованих на запобігання
злочинності у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж;

впровадження в органах виконавчої влади та інших державних
органах систем електронного документообігу із застосуванням
електронного цифрового підпису;

дальший розвиток системи національних інформаційних ресурсів,
створення інтегрованих інформаційно-аналітичних систем органів
державної влади та органів місцевого самоврядування,
правоохоронних органів;

забезпечення здійснення електронних державних закупівель;

оснащення комп'ютерами загальноосвітніх навчальних закладів
державної форми власності, підключення їх до глобальної
інформаційної мережі Інтернет, розроблення відповідних прикладних
програмних засобів для впровадження новітніх форм та методів
навчання, комп'ютерного тестування знань;

активізацію роботи з широкого впровадження у повсякденне
життя населення платіжних карток для безготівкових розрахунків за
придбані товари, виконані роботи та надані послуги, у тому числі
через глобальну інформаційну мережу Інтернет;

створення в електронній формі фондів архівів, бібліотек,
музеїв та інших закладів культури, формування відповідних
інформаційних систем, зокрема з української історії, культури,
народної творчості, сучасного мистецтва, а також забезпечення
широкого доступу населення до таких систем;

забезпечення створення в усіх населених пунктах України
можливостей для доступу до глобальної інформаційної мережі
Інтернет.

3. Міністерству фінансів України вжити заходів до недопущення
фінансування проектів інформатизації органів державної влади без
погодження таких проектів з Генеральним державним замовником
Національної програми інформатизації.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 жовтня 2005 року
N 1497/2005 

 

Примечание: в тексте Указа Президента Украины отдельные положения выделены broadband.org.ua.

Twitter
SocButtons v1.5

Добавить комментарий

Обращайтесь к посетителям сайта так, как вы хотите чтобы они обращались к вам

Допрос

Ваш провайдер?

Воля - 11.7%
Укртелеком - 22.1%
Киевстар - 12.7%
Фринет O3 - 3.1%
Датагруп - 3.2%
Триолан - 5.7%
Вега - 2.9%
Тенет - 1.4%
Airbites - 1.7%
Фрегат - 1.9%
Билинк - 0.8%
Ланет - 2.3%
Другой - 18.8%
Кто здесь? - 11.9%

Количество голосов: 17826
Голосование в этом опросе окончено Включено: 15 Дек 2021 - 00:00
Вы здесь: Главная Пресса Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій